מים בשעת חירום

מזכירות הישוב | עדכון אחרון:  05/11/2023 13:01

לתושבים שלום , 

מצ"ב מכתב מהמועצה לגבי מים בשעת חירום 

 

שלום לכולם,

 

מצורף קובץ ההנחיות של רשות המים שנשלח גם אליכם הספקים.

 

ההנחיות כוללות התארגנות משק המים בחירום, הקלות והתאמות בחיוב הצרכנים במים.

 

 

כאן נתמקד בהגדלת הכמות המוכרת במקרים בהם מארחים אנשים שהתפנו מבתיהם:

 

  1. צרכן המארח בביתו מפונים – עליו להמציא :
  • הצהרה בכתב בכל אמצעי שניתן לתיעוד (בכתב, שיחה קולית, הודעת וואטסאפ ועוד), אודות מספר הנפשות שהתווספו ליחדת הדיור.
  • מספרי תעודות הזהות שלהם.
  • הצהרה מהמארח כי לא קיבל מימון עבור האירוח.

 

  1. תושב שעבר לדירה אחרת בשל המצב הבטחוני- עליו להמציא הצהרה כי מתגורר זמנית בנכס בכתובת אחרת, ושם יקבל את הכמות המוכרת בכתובת הנכס הזמני.

 

  1. ישוב כקהילה מארח ישוב כקהילה – והישוב מסב מבני ציבור, עסקים, מתקנים וכיו"ב לאירוח המפונים– המבנים יוגדרו במקומות אלו בתקופה זו כ"יחידת דיור" והישוב יוכל לקבל כמות מוכרת בעד הנפשות המתארחות בהם, רק אם לא קיבל מימון ממשלתי בגין האירוח .

 

ישוב שמארח קהילה והכמות משמעותית ושלא קיבל מימון כנ"ל, יוכל להגיש בקשה להגדלת הכמות, במייל כמפורט בחוזר בעמוד 3. רק אם האירוח יימשך לתוך 2024.

 

 

  1. הדיווח לגבי אספקת המים בפועל ככמות מוכרת למתארחים- הן כקהילה והן  בבתים פרטיים - יש להוסיף את הכמות המוכרת שנמכרה בפועל למפונים המתארחים, לסעיף הכמות המוכרת שנמכרה בפועל ב-2023,  בדיווח "אספקה וצריכה" לשנת 2023 שנעשה בפברואר 2024, ולרשום בהערות כי הכמות המדווחת כוללת את הכמות  X שנמכרה בפועל למתארחים כנ"ל.

אין לדווח על כמות זו, בדיווח הכמות המוכרת שב-30.11.2023.

אין לדווח על כמות מוכרת שנמכרה אם נתקבל מימון ממשלתי עבור האירוח.

 

 

באחריותכם הישובים-הספקים- לקרוא את החוזר המצורף כולו על כל סעיפיו.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

המלצתנו - להקים תעריף מיוחד במערכת הגביה לכמות המוכרת הנמכרת בפועל למתארחים הן כקהילה והן כמתארחים בבתים, וזאת לצורך רישום וניתוח מדויק במערכת ולדיווח  לרשות המים שתכיר בכמות זו,  ככמות מוכרת לצורך ההיזון החוזר.

 

לשיקולכם.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מעלה מכמש, מעלה מכמש ד.נ. מזרח בנימין מיקוד 90634
טל: 02-5354242, פקס: 02-5355251, דוא"ל: [email protected]