הצבעה על קבלת חברים חדשים לאגודה

מזכירות הישוב (28/06/2020 13:26)

היום יום ראשון תתקיים הצבעה על קבלת חברים חדשים לאגודה. 

ההצבעה בקלפי תתבצע במשרדי הישוב בין השעות 18:00- 20:00.

רק חברי אגודה יכולים להצביע. 

 

מעלה מכמש, מעלה מכמש ד.נ. מזרח בנימין מיקוד 90634
טל: 02-5354242, פקס: 02-5355251, דוא"ל: [email protected]