החלפת מוני מים

ועד הנהלה (09/11/2020 14:53)

לתושבים שלום

המונים המוחלפים עברו אישור של הרב בכל הנוגע לשימוש בשבת. לקחנו את המונים בכשרות מהודרת המותרים בשימוש לכתחילה על פי הרב אחיקם. 

מעלה מכמש, מעלה מכמש ד.נ. מזרח בנימין מיקוד 90634
טל: 02-5354242, פקס: 02-5355251, דוא"ל: [email protected]