הסגת גבול ובטיחות

ועד הנהלה (09/11/2020 15:32)

ישנה תופעה של כניסה לבתי אמנה ברחוב הראל הנמצאים בבנייה. 

הבתים הנמצאים בשלבי גמר עלולים להינזק וזאת מלבד הסכנה הבטיחותית בכניסה לאתר בנייה. 

אנחנו מבקשים לא להיכנס לתחום האתר. 

כל טוב

מעלה מכמש, מעלה מכמש ד.נ. מזרח בנימין מיקוד 90634
טל: 02-5354242, פקס: 02-5355251, דוא"ל: [email protected]