עדכון הכנסת פועלים לישוב

ועד הנהלה | עדכון אחרון:  20/11/2023 20:13

בעקבות פניה של  רוכשי הדירות החדשות והיזמים להמשך עבודה בפרויקטים בישוב, נפגשנו שבוע שעבר חברי המזכירות ונציגים מועדת בטחון עם נציגי הרוכשים.


נציגי המשפחות שהיו אמורים להיכנס לדירות בשבועות הקרובים 32 במספר הציגו את מצוקותיהם, חלקם גרים ביחידות דיור קטנות שלא עונים על הצרכים שלהם, חלקם גרים מחוץ לישוב וכבר העבירו את ילדיהם למוסדות החינוך בישוב מתוך כוונה לא להעביר את הילדים במהלך השנה כך שהם צריכים להסיע את ילדיהם יום יום מחוץ לישוב.


מצד שני הבהרנו למשפחות את הבעייתיות בהכנסת פועלים בעת הזו ואת ההתנגדות הרבה לכך מצד תושבי הישוב. חשוב לציין שהמשפחות מבינות את הבעייתיות והם ביקשו שנבין את מצוקותיהם וננסה לסייע.

 

בסיכום הישיבה קבענו שנעשה מאמץ לסייע בעבודה מול היזמים וגורמים נוספים, שמצד אחד יהיה ניתן לקדם את הבניה ומצד שני לא לפגוע בביטחון התושבים.

 

בעקבות השיחות עם היזמים אנחנו מעדכנים שהחברה לפיתוח הבונה במרכז הישוב הגיע לסיכום להמשך עבודות הפיתוח מול קבלן שעובד עם יהודים. בנוסף אנו פועלים מול קבלן של חברת החשמל שזכה במכרז לחיבור השכונה בכניסה לישוב שיבצע את העבודות באופן זהה.

 

בכל מקרה קיבלנו החלטה לעת הזו שלא נכון לאפשר כניסת פועלים לישוב.

מעלה מכמש, מעלה מכמש ד.נ. מזרח בנימין מיקוד 90634
טל: 02-5354242, פקס: 02-5355251, דוא"ל: [email protected]