מידעון פרשת תולדות

מידעון מכמש (19/11/2020 15:53)

שבת שלום:]

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מעלה מכמש, מעלה מכמש ד.נ. מזרח בנימין מיקוד 90634
טל: 02-5354242, פקס: 02-5355251, דוא"ל: [email protected]