רב החוגים חוזרים לפעילות !

חוגיאדה (22/02/2021 21:29)

למשתתפי החוגים שלום,

בהתאם להנחיות אנחנו פותחים את החוגים בכפוף לכללים.
שמירת מרחק, מסיכות ומגבלת משתתפים. אנחנו דורשים מהמדריכים חיסון.
חוגים שלא ניתן בהם לשמור על הכללים לא יפתחו בשלב זה  ולכן חוג כדורגל וכדורסל
עדיין לא נפתחים.


משתתפי החוגים נדרשים להקפיד על הכללים וכמובן שאין להשתתף במקרה של חום, שיעול או חולה מאומת  בבית.

שנחזור במהרה לשגרה מבורכת,

נדין- רכזת החוגים
מישאל-מזכיר היישוב

מעלה מכמש, מעלה מכמש ד.נ. מזרח בנימין מיקוד 90634
טל: 02-5354242, פקס: 02-5355251, דוא"ל: [email protected]