ביקור ילדי גן חובה בספריהביקור ילדי גן חובה בספריהביקור גן תמר בספריהשעת סיפור עם יפעת סגל שבוע הספר תשעחסדנת קומיקס עם שלומי צ'רקהסדנת קומיקס עם שלומי צ'רקה איור פניםשלומי צ'רקהאיפור פנים  - שבוע הספר תשעחאיפור ילדיםעכבר העיר ועכבר הכפר תשעזשלשה פרפרים שבוע הספר תשעזשלשה פרפרים תשעזשלשה פרפרים תשעזהסיפור שאינו נגמר תשעזהסיפור שאינו נגמר תשעזהסיפור שאינו נגמר תשעזנאוה מקמל עתיר במכמשנאוה מקמל עתיר במכמשנורית צרפתי 1נורית צרפתי 2נורית צרפתי 3נורית צרפתי סדנת איור
מעלה מכמש, מעלה מכמש ד.נ. מזרח בנימין מיקוד 90634
טל: 02-5354242, פקס: 02-5355251, דוא"ל: [email protected]